Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

WSKAŹNIK POZIOMU SYGNAŁU STEREO

Proponowany zestaw NE012 służy do zmontowania układu dwukanałowego (stereofonicznego)wskaźnika poziomu sygnału. Znajduje on zastosowanie jako nieodzowny element wszelkich analogowych torów przetwarzania sygnałów takich jak np.: przedwzmacniacze oraz wzmacniacze audio, aktywne zespoły głośnikowe, magnetofony, magnetowidy, studyjne stoły mikserskie itp. Linijka świetlna; układu składa się z 21 diod LED, z których jedna sygnalizuje obecność napięcia zasilającego, pozostałe zaś (po 10 na kanał) wskazują właściwy poziom sygnałów wejściowych. Układ charakteryzuje się łatwością montażu i uruchomienia oraz stosunkowo niewielkimi wymiarami, co pozwala na łatwą adaptację w docelowym urządzeniu. Zasilanie 12 ÷ 18VDC.Wymiary płytki 128 x 48mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz