Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

MIKSER AUDIO 8-MIO KANAŁOWY

Urządzenie zawiera osiem niezależnych wejść i jedno wyjście. W każdym z ośmiu torów wzmacniaczy znajduje się regulator wzmocnienia – potencjometr suwakowy ( nowy import). Istotą urządzenia jest miksowanie lub inaczej mieszanie sygnałów akustycznych wchodzących do poszczególnych wejść i zsumowanie ich na wyjściu.
Napięcie zasilania – od 12 do 24VDC niestabilizowane lub stabilizowane np. zasilacz wtyczkowy 12VDC/4VA.
Wymiary płytki 74 x 183mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz