Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

PRZEDWZMACNIACZ MIKROFONOWO – GITAROWY KARAOKE

Przedwzmacniacz nadaje się do współpracy z przetwornikiem gitarowym oraz mikrofonem dynamicznym. Posiada wejście o czułości 4mV i dostarcza sygnału wyjściowego ok. 775mV przy impedancji wyjścia 300 Ohm. Standardowa impedancja wejściowa wynosząca 5kOhm może być dowolnie zmieniona (w zakresie od 5kOhm do 5OkOhm) przez dobór jednego rezystora, zapewniając optymalne dopasowanie do źródła. Układ wyposażony jest w wąskopasmowy filtr tłumiący przydźwięk sieciowy 50Hz. Posiada płaską charakterystykę przenoszenia w zakresie od 20Hz do 20kHz (?1dB), z pominięciem odcinka 47..53HZ (filtr). Zasilanie – 12VDC, pobór prądu ok. 6mA.
Wymiary płytki 51 x 82mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz