Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

AKTYWNY FILTR DO SUBWOOFERA

Układ będzie działać z dowolnym wzmacniaczem mocy niekoniecznie o dobrych parametrach (pasmo przenoszenia bardzo zawężone). Filtr NE125 ze wzmacniaczem mocy przeznaczony jest do budowy subwoofera (kanału niskotonowego). Pasmo przepustowe filtra zawiera się w zakresie od ok. 10Hz (dolne) do 80 … 250 Hz (w górnym paśmie zakres zmian częstotliwości filtra regulowany potencjometrem). Stromość filtru jest wręcz niewskazana ze względu na powstanie ,,dziury’ akustycznej powyżej 250Hz. Zasilanie z napięcia zasilającego wzmacniacz końcowy (symetryczne).
Napięcie zasilania max +/-38VDC
Wymiary płytki – 80 x 50mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz