Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

UNIWERSALNY MODUŁ ZASILACZA 5-45V do 5A (do NE018, 019, 020, 060, 504 …)

Zestaw NE067 jest zasilaczem niesymetrycznym wytwarzającym jedno napięcie dodatnie względem masy. Może dostarczyć napięć o różnej wartości w zależności od zastosowanego transformatora i wydajności prądowej do 5A (jeśli zastosujemy radiator). Transformator i radiator nalezy dobrać w zależnosci od potrzeb (tabela w instrukcji). Wymiary płytki: 75 x 55 mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz