Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Stacja dyskietek FDD

Artykuł
Standardowy komputer PC może być wyposażony w dwie stacje dyskietek, są to: stacja zazwyczaj oznaczana jako A, mająca 3,5 cala oraz mniej spotykana B, 5,25 cala. Inny układ obecnie coraz częściej spotykany to: szczelina dla dyskietek 3,5 cala i CD-ROM. Dyskietka jest to krążek wykonany z giętkiego tworzywa sztucznego, pokryty warstwa materiału magnetycznego. Grubość krążka z folii jest mniejsza niż 1/10mm, a grubość warstwy magnetycznej wynosi 0.0025mm.

Dysk elastyczny (floppy disk) – Termin dotyczy nośnika informacji w postaci elastycznego krążka pokrytego substancją magnetyczną, bądź urządzenia do zapisu lub odczytu informacji zawartej na dyskietce. Istnieje kilka systemów, w których stosuje się dyski elastyczne o różnej średnicy 5,25 cala oraz 3,5 cala. Dyski o średnicy 3,5 cala mają twardą obudowę, są trwalsze i pojemniejsze. Pojemność dyskietek (dla IBM PC) to odpowiednio:

5,25 cala: DD – 360 KB, HD – 1,2 MB

3,5 cala: DD – 720 KB, HD – 1,44 MB

Zapis informacji na dysku elastycznym

Zapis danych odbywa się na koncentrycznych ścieżkach, których liczba może być równa 35, 40 lub 80. Początek każdej ścieżki jest łatwo rozpoznawalny dzięki temu, że obudowa i dyskietka mają specjalne otwory, przez które przechodzi światło w momencie ich pokrycia się.

Informacja na dyskach może być zapisywana z pojedynczą gęstością (ang. Single Density, SD), z podwójną gęstością (ang. Double Density, DD) lub z wysoką gęstością (ang. High Density, HD).Często gęstość zapisu podawana jest w bitach na cal (ang. bits per inch, BPI). Dyski mogą być jednostronne (ang. Single Sided, SS) lub dwustronne (ang. Doubled Sined, DS). Następnym ważnym parametrem dyskietek jest gęstość zapisu ścieżek na cal (ang. Track Per Inch, TPI); z reguły na dyskietkach 5,25? można zapisać 48 lub 96 TPI. Dyskietka elastyczna 3,5? w odróżnieniu od 5,25? jest pokryta sztywną osłoną z tworzywa sztucznego. Okienko dostępu głowicy jest zasłonięte ruchomą metalową przesłoną, która podczas wkładania dyskietki do napędu, automatycznie przesuwa się odsłaniając dostęp do głowicy do powierzchni magnetycznej.

Budowa stacji dyskietek

Stacja dyskietek wyposażona jest w dwie głowice zapisująco-odczytujące (jedna z każdej strony dysku). Są to małe elektromagnesy o specyficznej budowie. Specyficznej, gdyż są wykonane jako zespół trzech głowic. Głowica zapisująca jest umocowana pomiędzy głowicami kasującymi. Umożliwia to dobre izolowanie od siebie ścieżek danych. Dyski wirują ze stałą prędkością 360 obr/min (spotykaną też prędkością jest 300 obr/min). Ze względu na małą prędkość wirowania i specyfikę budowy (nośnik informacji jest wymienny), czas dostępu do danych w porównaniu z dyskiem stałym jest dość duży i wynosi od 60 do 100 ms (w stacjach 3.5? jest on większy niż w stacjach 5.25?).

Na rynku znajdują się napędy kilku firm, nie ma między nimi większych różnic. Najtańsze są napędy firm Panasonic, Mitsumi i NE, droższe i trochę lepsze (mała różnica) firmy TEAC. Firma TEAC wypuściła na rynek także napęd 3.5? o pojemności 2.88 MB. Do tego napędu jest sprzedawany odrębny sterownik, standardowy, obsługujący poprzednie napędy, niestety się nie nadaje. Nowy sterownik poza obsługą dwóch napędów 2.88 MB, może również obsługiwać dwa tradycyjne napędy (razem jednocześnie cztery napędy dysków elastycznych).

Kontroler FDC (Floppy Disk Controler) umożliwiający zamontowanie i używanie stacji dyskietek (najwyżej dwóch), montowany jest w gnieździe na płycie głównej. Połączony jest z napędem kablem 34-żyłowym. Zasilanie podawane jest do napędu jednym z kabli, wystających z zasilacza zamontowanego w obudowie. Przy czym stacja 3.5? zasilana jest kablem o małym, wtyku, tak ukształtowanym, by nie można było podłączyć go odwrotnie. Stacja 5.25? (starsze modele) jest podłączana poprzez kabel takim samym wtykiem jak stacja dysków i CD-ROM.

Dodaj komentarz