Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

WZMACNIACZ MONO TDA7294 – 1x100W

Układ wzmacniacza zbudowany w oparciu o monolityczny układ scalony TDA7294 przeznaczony jest do zastosowań w domowym sprzęcie elektroakustycznym.
Cechy układu: funkcje gotowości i wyciszania (STBY, MUTE); małe zniekształcenia nieliniowe; zabezpieczenie przed przeciążeniem w przypadku zwarcia na wyjściu; zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym.

Ważniejsze dane charakterystyczne: zakres napięć zasilających
+/-10V do +/-40V
prąd zasilający (Pout=0) 20 do 60mA
moc wyjściowa ciągła (h=0,5%) 70W
Ucc=+/-35V, RL=8 Ohm
Ucc=+/-27V, RL=4 Ohm
moc wyjściowa muzyczna
Ucc=+/-38V, RL=8 Ohm; 100W
Ucc=+/-29V, RL=4 Ohm; 100W
współczynnik zniekształceń nieliniowych (Pout=5W, f=1kHz 0,005%)pasmo przenoszenia 20 do 20000 Hz; czułość wejścia 775mVSk; impedancja wejściowa 22 kOhm;. Funkcje gotowości i wyciszania załączają się automatycznie po włączeniu zasilania wzmacniacza. Zabezpieczenie termiczne wyłącza wzmacniacz gdy temperatura układu scalonego przekroczy 145°C. Wymiary płytki 58 x 102mm
Transformator i radiator RA5724/7(patrz dział radiatory) – nie wchodza w skład zestawu.ZALECANY TRANSFORMATOR TTS 150/Z 230/2x24V patrz dział transformatory,zasilacze.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz