Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jak podłączyć transformator

Uzwojenie pierwotne jak je rozpoznać ?
Jeżeli zmierzymy na nim rezystancję to jest dużo większa od rezystancji uzwojenia wtórnego i jest nawinięte cieńszym drutem. Podłączamy do niego najczęściej napięcie które chcemy zmniejszyć (przetransformować) na mniejsze napięcie. Krótko mówiąc podłączmy tam 230V.

Uzwojenie wtórne jak je rozpoznać ?
Jest odwrotnie niż w uzwojeniu pierwotnym rezystancja jest mniejsza a uzwojenie jest nawinięte grubszym drutem. Jest to uzwojenie z którego „odbieramy” przetransformowane napięcie (zmniejszone).

Jeden komentarz

Dodaj komentarz