Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Jak wpisać kod do radia Ford ?

Kod możemy wpisać kiedy na wyświetlaczu wyświetla się napis CODE i są cztery kreski wygląda to tak jak na zdjęciu poniżej.

Zdjęcia radia ford model 6000CD
Zdjęcia radia ford model 6000CD

Jeżeli mamy napis WAIT i czas najczęściej jest to 30 minut i po tym czasie wyświetli nam się napis CODE – – – –  wtedy możemy wpisać kod. Cyfra pod napisem CODE oznacza która jest próba wpisywania kodu.

Zdjęcia radia ford zablokowane trzeba po czekać 30 minut
Zdjęcia radia ford zablokowane trzeba po czekać 30 minut

Jak wpisać kod ?

Procedura jest taka pierwszą liczbę wpisujemy pierwszą cyfrę kodu czyli jak mamy na przykład do wpisania 4 to musimy kliknąć cztery razy klawiszem numer jeden. Żeby wpisać drugą cyfrę postępujemy tak samo jak i przy pierwszej cyfrze lecz wciskamy przycisk dwa na panelu.

Prawidłowo wpisany kod w radiu można wcisnąć przycisk 5 i zatwierdzić kod.
Prawidłowo wpisany kod w radiu można wcisnąć przycisk 5 i zatwierdzić kod.

Czym zatwierdzić kod?

Kiedy mamy już wpisany kod, sprawdź czy na wyświetlaczu jest na pewno taki jaki mamy na swojej kartce (lub w swojej głowie) i wciskamy przycisk 5 który zatwierdza kod. Jeżeli  kod jest prawidłowy radio wyświetli jakąś częstotliwość, w przypadku błędnego kodu wyświetli nam się napis WAIT jeżeli jest to nasza trzecia próba.

Radio rozkodowane
Radio rozkodowane

Jeżeli masz problem z wpisaniem kodu do innego radia zapraszam na forum o kodowaniu radii samochodowych