Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Tag zasilacz uniwersalny

UNIWERSALNY ZASILACZ od +/-5V do +/-12V 2x4VA

Zasilacz NE050 przystosowany jest do większości zestawów NORD ELEKTRONIK PLUS. Budowa zasilacza umożliwia uzyskanie dwóch napięć stabilizowanych lub niestabilizowanych o obciążalności do 200mA na każdy zasilacz. Ponieważ na jednej płytce znajdują się dwa odrębne zasilacze możliwe jest uzyskanie wszystkich możliwych…

UNIWER. WARSZT. ZASILACZ STAB. 1,3 ÷ 17V 3A

Zasilacz ten dostarcza regulowanego napięcia stabilizowanego od 1,3 do 17V przy wydajności prądowej do 3A i pełnym zabezpieczeniu nadprądowym. Gotowe urządzenie stanowi użyteczne narzędzie warsztatowe o prostej, intuicyjnej obsłudze zapewnianej przez dwa potencjometry ustawiające niezależnie napięcie i prąd. Konstrukcja zasilacza…

ZASILACZ UNIWERSALNY 2V ÷ 12V 0,5A

Zasilacz zbudowany jest w oparciu o regulowany stabilizator napięcia uA723. Urządzenie umożliwia uzyskanie na wyjściu napięć z zakresu od 2 do 12VDC w sposób płynny. Może być przydatny przy uruchamianiu układów elektronicznych, jak też do pracy ciągłej. Płynną regulację napięcia…