Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

UNIWERSALNY ZASILACZ od +/-5V do +/-12V 2x4VA

Zasilacz NE050 przystosowany jest do większości zestawów NORD ELEKTRONIK PLUS. Budowa zasilacza umożliwia uzyskanie dwóch napięć stabilizowanych lub niestabilizowanych o obciążalności do 200mA na każdy zasilacz. Ponieważ na jednej płytce znajdują się dwa odrębne zasilacze możliwe jest uzyskanie wszystkich możliwych kombinacji napięć z zakresu 5¸12V i od -5¸ -12V. Możliwe jest również uzyskanie różnych napięć symetrycznych z przedziału +/-5 ¸ +/-12V.
Wymiary płytki 123 x 74mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz