Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

EFEKT ŚWIETLNY

Wykorzystując cztery bramki NAND zawarte w strukturze popularnego układu scalonego UCY 7400 można skonstruować prosty układ sterujący pracą czterech diod LED i dający znakomity efekt świetlny -naprzemiennego zapalania się i gaśnięcia diod.
Napięcie zasilania 4,5V; bateria 3R12. Wymiary płytki 40 x 38mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz