Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

STEROWNIK WĘŻA ŚWIETLNEGO 6 – KANAŁOWY

50maxUkład sterownika węża świetlnego służy do współpracy z odbiornikami (żarówkami) zasilanymi przemiennym napięciem o wartości 24V np.: z transformatora bezpieczeństwa. Pobierany prąd do 3A na kanał. Zasilanie napięciem obniżonym do bezpiecznej wartości eliminuje ryzyko porażenia prądem, dlatego montaż polecamy wszystkim zainteresowanym elektronikom niezależnie od ich doświadczenia. Napięcie zasilania od ~12 do ~24VAC pobór prądu do 3A na jeden kanał. Wymiary płytki 90 x 46mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz