Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ Z SEPARACJĄ GALWANICZNĄ.

Są to dwa bliźniacze układy, pozwalające budować samodzielne urządzenia pomiarowe (złożone z jednego lub większej liczby modułów) lub do wykorzystania jako wygodne w użyciu podzespoły, np. przy (roz)budowie zasilacza. Oba układy oparte są na monolitycznym przetworniku A/C ICL7107 i mają 4-cyfrowy wyświetlacz LED. Woltomierz posiada zakres od -20V do +20V (przy rozdzielczości odczytu 10mV), a amperomierz: od -2A do +2A (rozdzielczość 1mA). Zakresy standardowe można z łatwością zmienić we własnym zakresie (wymiana jednego rezystora).
Oba układy mają wszystkie zalety znane z innych aplikacji układu ICL7107: automatyczne zerowanie, automatyczne wskazywanie znaku '+/-’; oraz pełny zakres pomiarowy dla obu polaryzacji napięcia. Główną zaletą urządzeń jest galwaniczne odseparowanie wejść pomiarowych od zasilających, co usuwa największą wadę zwykłej aplikacji ICL7107: wewnętrzne połączenie ujemnego zacisku pomiarowego z ujemnym zaciskiem zasilającym. Zasilanie układów 16÷24V DC lub AC. Pobór prądu: do 250mA. Zalecana obudowa: KM35N – nie wchodzi w skład zestawu.
Wymiary zestawu 88 x 82 x29mm
U W A G A ! Dostępne również wersje z innymi kolorami wyświetlaczy oraz same wyświetlacze w kompletach do zestawu. patrz – WERSJA PRODUKTU

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz