Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

UNIWERSALNY LICZNIK IMPULSÓW (3 cyfry)

Jest to uniwersalny moduł zliczający, pracujący w standardzie TTL. Na bazie zmontowanego zestawu można konstruować proste układy zliczające impulsy. W instrukcji opisano 7 sposobów wykorzystania licznika. Wynik wyświetlany jest na trzycyfrowym wskaźniku 7-segmentowym.
Zasilanie +5V, pobór prądu max. 400mA
Wymiary zestawu 78 x 82 x 29mm
U W A G A ! Dostępne również wersje z innymi kolorami wyświetlaczy oraz same wyświetlacze w kompletach do zestawu. patrz – WERSJA PRODUKTU

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz