Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

TERMOMETR CYFROWY Z TERMOSTATEM

Układ termometru umożliwia pomiar temperatur od
-20°C do +120°C z jednoczesną stabilizacją temperatury przez element grzejny w zakresie od 15°C do 30°C. Elementem wykonawczym układu jest przekaźnik elektromechaniczny. Układ wyposażony jest w 4-ro cyfrowy wyświetlacz LED (h = 12mm) o rozdzielczości odczytu 0,1°C. Temperaturę termostatowania ustala się potencjometrem obrotowym. Dopuszczalna obciążalność styków przekaźnika 3A.
Napięcie zasilania 12VDC – niestabilizowane; moc 4VA.
Wymiary zestawu : 80 x 90 x 30mm
U W A G A! Dostępne również wersje z innymi kolorami wyświetlaczy oraz same wyświetlacze w kompletach do zestawu. patrz – WERSJA PRODUKTU

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz