Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

UNIWERSALNY LICZNIK IMPULSÓW (4 cyfry)

Uniwersalny moduł zliczający w standardzie TTL. Konstrukcja zbliżona do NE070. Pole odczytowe zbudowane z czterocyfrowego wskaźnika 7-segmentowego, oraz diod informujących o stanie pracy licznika.
Zasilanie 5V
Wymiary płytki 97 x 82mm
U W A G A ! Dostępne również wersje z innymi kolorami wyświetlaczy oraz same wyświetlacze w kompletach do zestawu. patrz – WERSJA PRODUKTU

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz