Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

PSEUDO AUTOALARM LED

Konstrukcja tego urządzenia oparta została na układzie NE555 realizującym funkcję generowania impulsów, co powoduje pulsację czerwonej lub niebieskiej diody LED. Symuluje to zamontowany auto alarm mogąc przyczynić się do zaniechania zamiarów popełnienia przestępstwa. Głównymi zaletami tego układu jest prostota rozwiązania, krótki czas montażu, niewielki koszt i bezproblemowa instalacja.
Napięcie zasilające 12V
Wymiary zestawu 35 x 20mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz