Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

AKUSTYCZNY SYGNALIZATOR COFANIA 12V LUB 24V

Prosty w uruchomieniu sygnalizator generuje przerywany sygnał dźwiękowy podczas manewru cofania samochodu. Urządzenie posiada dodatkową zaletę, jaką jest kontrola stanu technicznego przewodu zasilającego światła cofania, ponieważ układ zasilany jest z przewodu lampy cofania. Napięcie zasilające 24V lub 12V. Głośnik oraz płytka mieści się w obudowie. Wymiary 30mm grubość x 55mm średnica obudowy. Zestaw zawiera elementy SMD.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz