Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

WSKAŹNIK POZIOMU SYGNAŁU MONO

Wskaźnik służy do kontroli jednego kanału wzmacniacza, może być również wykorzystywany jako prosty woltomierz progowy lub inny wskaźnik napięcia. Wskaźnik podłącza się do wyjścia wzmacniacza mocy. Zasilanie 12 do 18VDC. Wymiary płytki 80 x 35mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz