Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

STEREOFONICZNY AKTYWNY REGULATOR BARWY TONU

Zestaw umożliwia zmianę – uwypuklenie lub stłumienie – zawartości pewnych składowych w widmie przenoszonego sygnału. Układ posiada, oprócz regulacji tonów niskich i wysokich, wyodrębniony zakres tonów średnich oraz aktywny tor wzmocnienia, co powoduje, że układ nie wprowadza strat w przenoszonym sygnale i jest prosty w zainstalowaniu w dowolnym wzmacniaczu stereo. Napięcie zasilania od 12 do 24VDC stabilizowane lub niestabilizowane. Wymiary płytki 75 x 70mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz