Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Roboty komponują piosenkę

Eduardo Miranda z Interdisciplinary Centre for Computer Music Research na University of Plymouth skonstruował roboty, które samodzielnie potrafią skomponować własną piosenkę. Naukowiec zaprogramował dwa urządzenia tak, by wydawały przypadkowe dźwięki. Następnie pozostawił je same sobie przez dwa tygodnie. Po tym czasie okazało się, że roboty wspólnie „śpiewają” sekwencję 20 dźwięków. Roboty opracowały własną kulturę muzyczną.

Nie miały zaprogramowanych żadnych zasad„- mówi Miranda. Ma nadzieję, że w przyszłości roboty pomogą mu komponować muzykę.

Każde z urządzeń wyposażono w oprogramowanie imitujące ludzki głos, mikrofon (uszy) i kamerę (oczy). Pierwszy z robotów emitował około sześciu przypadkowych dźwięków, które były wysłuchiwane przez drugie z urządzeń. Drugi robot wydawał następnie z siebie inną porcję dźwięków. Wówczas pierwszy robot porównywał ze sobą oba zestawy. Jeśli uznał, że są one podobne, kiwał głową. Kiwnięcie było dla drugiego robota sygnałem, że powinien zapamiętać sekwencję dźwięków. Jeśli natomiast pierwszy robot uznał, że oba zestawy nie są podobne, potrząsał głową, co dla drugiego oznaczało, iż ma zapomnieć dźwięki. Urządzenia zapamiętywały więc tylko te sekwencje, które uznały za podobne.

W artykule opublikowanym w piśmie Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence” Miranda uznał zachowanie robotów za rodzaj bardzo prostej, wspólnej kultury.

źródło: kopalniawiedzy.pl

Dodaj komentarz