Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

WZMACNIACZ MOCY TBA820/UL1482

Zastosowany we wzmacniaczu układ scalony TBA820M cechuje się niskim napięciem zasilania, małą ilością elementów zewnętrznych, a przy tym posiada dobre parametry pozwalające na zastosowanie w urządzeniach stacjonarnych i przenośnych. Układ ten można wykorzystać do budowy wzmacniaczy elektroakustycznych. Wymiary płytki 42 x 52mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz