Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sposób łączenia przewodów w układach podciśnieniowych

Technika próżniowa jako dział pneumatyki rządzi się zupełnie innymi prawami, jeśli weźmiemy pod uwagę sposób łączenia elementów. Nie wszystkie złącza stosowane w pneumatyce są odpowiednie do stosowania w podłączeniach próżniowych. Weźmy pod uwagę złącza Geka, gdzie elementem uszczelniającym złącza jest uszczelka NBR. Uszczelnienie NBR bardzo dobrze działa kiedy medium jest sprężone powietrze pod ciśnieniem od 1- 15 bar. Sytuacja zmienia się kiedy złącza Geka chcielibyśmy używać do przesyłania podciśnienia, wtedy powietrze o pewnym podciśnieniu będzie powodowało rozszczelnienie uszczelki szybkozłącza. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie złączy gdzie uszczelnienie jest na sztywno przytwierdzone do złącza, np. w złączkach wtykowych. Tak więc złącza wtykowe świetnie zdają egzamin w układach pneumatycznych, dodatkowym atutem tych złączy jest sposób montażu. Zamontowanie następuje poprzez włożenie węża do złącza, gdzie automatycznie wąż zostaje przytrzymany poprzez pierścień z ząbkami.

Dodaj komentarz