Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Konwerter IR na RS232

Przekazanie słabych sygnałów podczerwieni może być teraz możliwe, nawet za pośrednictwem Internetu z tego małego urządzenia. Własny klient-serwer może być wykonany, aby po prostu wysyłać dane wszelkiego rodzaju.

Więc tutaj jest urządzenie, które przetwarza otrzymane sygnały z podczerwieni na RS232. Ma możliwość także konwertować dane z RS232 na dane przesyłane przez podczerwień. Urządzenie te jest zbudowane na mikrokontrolerze PIC12F683 który jest głównym elementem całego układu oprócz diody podczerwieni. Możliwe jest wysłanie danych surowych jak i zdalne sterowanie polecenia!

ir-box-open ir-circuit

źródło

Dodaj komentarz