Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Efekt sztucznego ognia

Wykorzystując trzy diody LED i kawałek papieru możemy uzyskać bardzo realistyczny efekt palącej się świeczki, zapalonej zapałki. Układ jest zbudowany z trzech diod, dwóch żółtych i jednej czerwonej, skierowane są one w kierunek lusterka i kawałka papieru tak jak widać to na filmie poniżej. Program do sterowania diodami jest napisany w języku C który można pobrać na tej stronie.. Sterowanie odbywa się po przez PWM jest to sterowanie napięciem reguluje się jego wartość jak widać w programie
analogWrite(ledPin1, random(120)+135);
analogWrite(ledPin2, random(120)+135);
analogWrite(ledPin3, random(120)+135);

jest jest wartość losowa pomiędzy wartościami 120 a 135.
Efekt możemy zobaczyć na filmie który znajduje się poniżej.

źródło:  www.instructables.com

Dodaj komentarz