Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Wyświetlacz widmo

Było wiele projektów na temat wirujących wyświetlaczy LED.
Wyświetlacz jest zbudowany został z trzech kolorów diod czerwonej, zielonej i pomarańczowej. Diody są sterowane przez mikrokontroler Atmega8 po przez 74HC595D zmieniający rejestry i silnika wykorzystanego do wirowania wymontowany ze starego wiatraka. Dane które mają być wyświetlone na wyświetlaczu są przesyłane po przez podczerwień (IR).

źródło

Dodaj komentarz