Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Robot podążający za światłem

f8fnpntfroaalsmmediumTen prosty robot podążający za światłem, składa się z minimalnej liczby elementów: dwóch tranzystorów, czterech rezystorów, foto-rezystora rezystorem, diody LED i silnika. Oczywiście, to wszystko jest potrzebne do prowadzenia tylko jeden silnik, więc potrzeba dwa razy więcej elementów tak, aby robot mógł jeździć w lewo i w prawo za światłem.

Dodaj komentarz