Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Prosty termostat

Więc tutaj jest dość proste urządzenie, które pracuje jako termostatem w temperaturze od 0-100 stopni. LM35 jest używany jako czujnik temperatury, którego napięcie wyjściowe zmiany temperatury od 0V (0 stopni Celsjusza) do 1000mV (100 stopni). TL431 precyzją napięcia odniesienia jest używany w celu zapewnienia precyzyjne odniesienia dla komparatora napięcia, które będą w porównaniu z napięcia z czujnika temperatury.

c_677_thermostat1

źródło

Dodaj komentarz