Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Komputerowa myszka z akcelerometrem

Kto jest zmęczony, przeciąganiem myszą na płaskiej powierzchni? Niech spróbuje odchylać ją w powietrzu ! Myszka jest zasilana z portu RS232 z „kierownicy”. Aplikacja napisana do obsługi myszki napisana jest w języku Visual Basic. Najważniejszym elementem myszki jest MMA6270 jest to akcelerometr z podwójną osią X i Y, który jest podłączony do mikrokontrolera PIC16F690. PIC odczytuje wartości podawane przez akcelerometr które wstępnie przechodzą przez przetwornik A / D i tłumaczy je na IC. Poniżej film na którym widzimy jak działa myszka brakuje tej myszce tylko złącza USB przez który by się komunikowała z komputerem.

Zdjęcie wersji testowej urządzenia
Zdjęcie wersji testowej urządzenia

źródło: www.uchobby.com

Dodaj komentarz