Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

SYGNALIZATOR TRÓJDŹWIĘKOWY

51maxProponowany układ trójdźwiękowego sygnalizatora świetnie nadaje się do zamontowania wewnątrz wszelkiego rodzaju modeli, zabawek, rowerów itp. Jego główne zalety to: prostota konstrukcji, łatwość montażu i niewielkie wymiary – dzięki czemu łatwo dla niego znaleźć miejsce wewnątrz modelu lub zabawki. Sygnalizator emituje: sygnał straży pożarnej; sygnał ambulansu sanitarnego; sygnał radiowozu policyjnego. Układ wyposażono w trzy gniazda (wtyki złączowe) ich przeznaczenie jest następujące: Z1 – zasilanie; Z2 – punkty S, P, A służące do przełączania trybu pracy; Z3 – przyłącze do głośnika (zalecamy typ głośnika 8?/0,25 – 0,125W).
Sygnalizator można zasilać z baterii typu 6F22C o napięciu 9V. Wymiary płytki 56 x 46mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz