Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

TERMOMETR DWUPUNKTOWY -20°C DO +120°C

Jest to 2 – kanałowy termometr, złożony z dwóch niezależnych torów pomiarowych wyposażonych w oddzielne sondy. Zakres mierzonych temperatur -20°C do +120°C. Wynik pomiaru przedstawiany jest na czterocyfrowym wyświetlaczu LED o wysokości cyfry 12mm. Temperatura odczytywana jest naprzemiennie z jednej i z drugiej sondy z częstotliwością co 7sekund.
Napięcie zasilania 5VDC – stabilizowane lub 12VDC niestabilizowane zasilacz wtyczkowy 12VDC/4VA.
Wymiary układu 88 x 83 x 29mm
U W A G A ! Dostępne również wersje z innymi kolorami wyświetlaczy oraz same wyświetlacze w kompletach do zestawu. patrz – WERSJA PRODUKTU

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz