Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

AKUSTYCZNY WZMACNIACZ MOCY TDA7250 (2x100W)

Proponowany układ wzmacniacza zbudowany jest w oparciu o obwód scalony TDA7250 firmy SGS-Thomson i stanowi jego typową aplikację. Istotnym mankamentem sterownika TDA7250 jest brak zabezpieczenia termicznego stopnia końcowego. Odpowiedni układ został więc zrealizowany oddzielnie z wykorzystaniem klasycznych bloków: mostka termistorowego oraz komparatora (typu 311) z pętlą histerezy. Po nagrzaniu termistora do temperatury progowej następuje nasycenie wyjścia komparatora w pobliżu dolnego napięcia zasilającego, co wyłącza stopień wyjściowy wzmacniacza. Wyprowadzenie sterujące układu TDA7250 (pin 5) umożliwia również zrealizowanie funkcji wyciszania (>>MUTE<<), co przewidziano w naszej aplikacji jako opcję.
Wybrany radiator powinien mieć współczynnik rezystancji termicznej (Qr-a) 0,30K/W lub mniejszy (im mniej, tym lepiej). Można też wykorzystać gotowy profil typu RA4291/10 (nie wchodzi w skład zestawu) znajdujący się w ofercie Nord ELEKTRONIK Plus.
Parametry NE116A
Zakres napięć zasilania +/-10V..+/-35V
Napięcie znamionowe +/-26V
Impedancja obciążenia 4 Ohm lub więcej
Maks. moc wyjściowa
sinusoidalna 2x50W (dla Z=4 Ohm, Uc=+/-26V)
Maks. moc wyjściowa 2x100W (dla Z=4 Ohm, Uc=+/-26V)
Pasmo przenoszenia(+0,-3dB) 15Hz..40kHz. ZALECANY TRANSFORMATOR TTS 300/Z 230/2x24V patrz dział transformatory.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz