Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Konkurs „Sztuka widzenia”

Konkurs polega na opracowaniu projektu oraz konstrukcji zabawki stymulującej wzroku u dzieci słabowidzących w wieku przedszkolnym (3-4 lata). Urządzenie-zabawka powinno w sposób efektywny pobudzać koncentracje wzrokową wykorzystując różnego rodzaju bodźce świetlne oraz rozwijać możliwości poznawcze dziecka. Z uwagi na niedobór prostych i tanich urządzeń służących do rehabilitacji narządu wzroku (uczących spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej) konkurs jest nie lada wyzwaniem dla konstruktora!

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i może wziąć udział każdy !

A teraz najlepsze czyli nagrody !!! 🙂

Dla autorów najciekawszych prac przewidziano nagrody pieniężne:

I miejsce 5 000 zł

II miejsce 3 000 zł

III miejsce 1 000 zł.

Indywidualne lub grupowe (max 4 os.) prace konkursowe można przesyłać do 31 lipca 2011 roku na adres Instytutu Fizyki UMK w Toruniu.

Szczegółowe informacje o konkursie, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się pod adresem: sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl

Dodaj komentarz