Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Zastosowanie elektrozaworów w układach próżniowych

Postępująca industrializacja sprawia że nowoczesne zakłady produkcyjne coraz częściej na swoich liniach stosują układy próżniowe oraz ich systemy. Wytwarzanie próżni niewątpliwie ułatwia wszystkie procesy związane z przenoszeniem produktów poddawanych obróbce. Są dwie najpopularniejsze metody wytwarzania próżni, jedna z nich to zasilana energią elektryczną, pompa próżniowa elektryczna, a druga metoda to zasilana sprężonym powietrzem, pompa eżektorowa. Obydwa rozwiązania wymagają zastosowania elektrozaworów do prawidłowego sterowania pompami. Pompa elektryczna wymusza stosowania elektrozaworu przystosowanego do układów próżniowych, są to specjalne elektrozawory, mające specjalnie zaprojektowane uszczelnienia do układów próżniowych. Oprócz tego że elektrozawory tej grupy są bardzo drogie, jest również problem z ich dostępnością na rynku polskim. Drugi sposób wytwarzania próżni, czyli przy zastosowaniu pomp eżektorowych jest o wiele prostszy i nie wymaga stosowania tak wymagających elektrozaworów. Pompy te zasilane są sprężonym powietrzem, ogólnie dostępnym we wszystkich większych zakładach produkcyjnych i wszelkie sterowania umieszczane są przed samą pompą od strony zasilania sprężonym powietrzem, czyli tam gdzie powietrze ma ciśnienie powyżej 3 bar. Na ciśnieniu dodatnim pracują wszystkie standardowe elektrozawory. Co powoduje zmniejszenie kosztów całego układu próżniowego.

Dodaj komentarz