Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

POZYTYWKA – 16 MELODII

106maxW proponowanym układzie pozytywki jeden układ scalony M948 wykonany w technologii CMOS zawiera prawie wszystkie elementy potrzebne do wytwarzania 16 różnych melodii. Melodie te zapisane zostały w stałej pamięci ROM. Oprócz pamięci ROM znajduje się również przetwornik cyfrowo – analogowy pozwalający przetworzyć pamięć cyfrową na sygnał analogowy, którym można wysterować przetwornik piezo, głośnik.
Zasilanie od 4 .. 9VDC; bateryjne 4,5V (3 x R6). Wymiary płytki 45 x 30mm.

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz