Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

DWUPUNKTOWY TERMOMETR -20°C ÷ +120°C

Termometr dokonuje pomiaru temperatur w dwóch punktach z dokładnością 0,1°C. Zakres pomiarowy od -20°C do +120°C. Czujnikami temperatury są diody 1N4148. Wynik pomiaru eksponowany jest na wyświetlaczu LCD 3,5 cyfry. Identyfikacja czynnego kanału pomiaru temperatury sygnalizowana jest świeceniem diody LED.
Napięcie zasilania niestabilizowane 12VDC ; ewentualnie bateria 6F22
Wymiary zestawu 77 x 85 x 17mm

schemat pdf

układ można kupić na stronie www.nordelektronikplus.pl

Dodaj komentarz