Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Sprężone powietrze w układach próżniowych

Jednym ze sposobów zasilania układów próżniowych jest wytworzenie sprężonego powietrza. Każda pompa próżniowa eżektorowa, aby mogła wytworzyć próżnie, wymaga większej lub mniejszej objętości sprężonego powietrza. Podstawowym źródłem energii są kompresory. Na rynku najpopularniejsze są dwa rodzaje kompresorów: tłokowy i śrubowy. Kompresor tłokowy wytwarza max do 850l/min, jeśli jednak zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest większe, np. jeśli w zakładzie pracuje kilkanaście pomp próżniowych, w takich przypadkach konieczne jest zastosowanie kompresora śrubowego. Kolejnym ważnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania układu próżniowego jest zastosowanie filtracji. Najlepiej kiedy zestaw filtrów umieszczony jest od razu za sprężarką. Wyłapuje on wtedy wszystkie zanieczyszczenia wytwarzane w procesie tworzenia sprężonego powietrza. Filtracja jest bardzo ważna przy zastosowaniu pomp próżniowych, jeśli do pompy eżektorowej dostanie się olej ze sprężarki może to spowodować znaczny spadek wydajności ssawnej pompy.

Dodaj komentarz