Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Dzień 2009-04-03

Badanie odbiornika radiowego FM

Wnioski: Badania odbiornika potwierdzają dane gwarantowane przez producenta. Selektywność odbiornika można określić jako dobrą. Selektywność jest miarą jakości obwodów wejściowych i filtru p.cz. Czym lepsza selektywność tym lepsze jest tłumienie sygnałów lustrzanych i zakłóceń pochodzących od sąsiednich stacji. Z kolei…

Badanie odbiorników telewizji satelitarnej

W ćwiczeniu badano i porównywano właściwości cyfrowych i analogowych systemów odbiorczych telewizji satelitarnej. Poniższy rysunek ukazuje sposób podłączenia badanych urządzeń…. Badania rozpoczęto od podłączenia tunera analogowego. Za pomocą pozycjonera ustawiono antenę na zespół satelitów ASTRA na pozycji 19,2 E. Tuner…