Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Polska Projektowa – przekuwaj pomysły na pieniądze!

Teleportacja, a może prosty system efektywnego parkowania samochodów na Twoim osiedlu? Masz innowacyjny pomysł, który może zmienić świat na lepsze? Chciałbyś go zrealizować, ale nie wiesz jak to zrobić? Skorzystaj z nowego portalu, który pomaga zamienić ideę na produkt. Przekuj pomysł na pieniądze z www.PolskaProjektowa.pl.

PolskaProjektowa.pl – od wynalazców dla wynalazców

Polska Projektowa to nowy portal, który powstał z inicjatywy polskich wynalazców, przy wykorzystaniu wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Stworzony został z myślą o wyprowadzeniu ciekawych rozwiązań z fazy koncepcji. Teraz  pomysłodawcy z całego kraju mają realną możliwość skonfrontowania idei z rzeczywistością. Zgłaszając swój pomysł można uzyskać informację o jego unikalności,  wartości rynkowej oraz rodzajach ochrony prawnej. Dodatkowo, właściciele projektu dobrze rokującego na przyszłość, otrzymują propozycję realizacji planu wdrożeniowego. Całość działań zabezpieczona jest umowami o poufności.

Oferta portalu www.PolskaProjektowa.pl nie jest skierowana wyłącznie do wynalazców lub osób, które noszą się z zamiarem realizacji własnej koncepcji. Polska Projektowa łączy bowiem wszystkich realizatorów innowacyjnego projektu – wynalazców, inwestorów, przedsiębiorców, instytucje prawne, firmy marketingowe oraz jednostki naukowe. Portal www.PolskaProjektowa.pl to potencjał możliwości dla pomysłodawców, a także specjalistów z każdej dziedziny życia gospodarczego.

PolskaProjektowa.pl – sukces tylko razem

Unikalność platformy PolskaProjektowa.pl polega na tworzeniu przyjaznych warunków dla integracji środowisk związanych z szeroko rozumianym procesem wprowadzania nowych rozwiązań w życie. Inaczej rzecz ujmując, serwis PolskaProjektowa.pl łączy wszystkich tych, którzy są potrzebni do przekucia pomysłu na pieniądze. Innowacyjny produkt nie powstanie bowiem bez specjalistów, zaangażowanych na różnych etapach realizacji projektu. Współpraca w połączeniu z doświadczeniem każdego z partnerów zwiększa szansę na skuteczne działanie, a co za tym idzie osiągnięcie sukcesu. Jednocześnie portal www.PolskaProjektowa.pl pozwala na rozłożenie ryzyka, związanego z wdrażaniem nowych projektów, na wiele jednostek. Rola Polski Projektowej polega na znalezieniu oraz odpowiednim doborze partnerów, a także na skutecznym kierowaniu całym zespołem. Wszystko po to, by umożliwić realizację projektu i osiągniecie wcześniej wytyczonego celu.

Platforma ta to najprostszy sposób na wprowadzenie idei w czyn.

Polska Projektowa

www.PolskaProjektowa.pl

Dodaj komentarz