Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Zastosowanie przewodów pneumatycznych w instalacjach próżniowych

Ogromną role w układach podciśnieniowych odgrywają przewody pneumatyczne. W przypadku kiedy pompa próżniowa jest w dużej odległości od elementu podnoszonego lub zbiornika ciśnieniowego, z którego należy wypompować sprężone powietrze, węże pneumatyczne mają decydujące znaczenie. W przypadku drobnej nieszczelności węża lub złączy łączących przewody, obserwujemy znaczne spadki wydajności oraz znaczne zmniejszenie wytwarzanego na pompie próżniowej podciśnienia. Co w konsekwencji może prowadzić do znacznego wydłużenia czasu reakcji pompy lub nawet do niesprawnego funkcjonowania ssawek. Kolejną rzeczą na którą należy zwrócić uwagę przy doborze węży pneumatycznych do instalacji próżniowych jest materiał z którego został wykonany. W przypadku kiedy w układzie próżniowym występuje bardzo wysoki poziom podciśnienia należy zastosować przewody pneumatyczne ssawne z dodatkowym oplotem, występuje tu ryzyko zassania węża, co znacznie może ograniczyć przepływ. Ten problem nie występuje przy wężach doprowadzających sprężone powietrze do zasilania pomp próżniowych eżektorowych, w tym przypadku jedynym wymogiem jest to, aby węże wytrzymały ciśnienie i temperaturę powietrza wytwarzanego ze sprężarki.

Dodaj komentarz