Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Leasing samochodowy – dla kogo?

Leasing samochodowy to wygodna forma finansowania zakupu samochodu. Działa bardzo podobnie do wynajmu czy dzierżawy, umożliwiając korzystanie z przedmiotu leasingu w trakcie spłacania rat.

Leasing samochodowy to wygodna forma finansowania zakupu samochodu. Działa bardzo podobnie
do wynajmu czy dzierżawy, umożliwiając korzystanie z przedmiotu leasingu w trakcie spłacania rat.
To rozwiązanie szczególnie korzystne dla młodych przedsiębiorców, którzy w większości przypadków
nie mogą sobie pozwolić na sfinansowanie całości zakupu pojazdu jednym przelewem.

Kto może wziąć leasing samochodowy?

Zasadniczo o leasing samochodowy może starać się każdy przedsiębiorca. Nie mniej nie każdy go
dostanie. Jest to uwarunkowane proceduralnie – część leasingodawców nie chce zawiązywać umowy
z nowymi podmiotami. To właśnie okres prowadzenia działalności może okazać się warunkiem nie do
przeskoczenia w niektórych przypadkach. W większości firm wymagane jest prowadzenie działalności
przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Warto również zaznaczyć, że większość firm leasingowych wymaga, aby wpłata własna zawierała się
w zakresie 10-20 proc. To znacznie bardziej korzystne rozwiązanie, niż sfinansowanie zakupu w
całości gotówką, która w początkowej fazie prowadzenia firmy przydaje się znacznie bardziej niż inne
wydatki.

Na jaki okres zawierana jest umowa leasingu?

Zazwyczaj jest to okres 2-4 lat. Oczywiście, można wydłużyć okres jej obowiązywania, jednak pomimo
tego, że rata leasingowa jest niższa to generuje wyższe koszty całkowite. To powód, dla którego
warto przemyśleć na jaki okres ma być zawarta umowa. Co do zasady minimalny okres trwania
umowy leasingu to dwa lata. Górny pułap nie jest określony, ale zazwyczaj sumaryczny wiek pojazdu
nie może przekroczyć 10 lat. Chodzi tu głównie o samochody używane. Szacuje się, że najczęściej
umowy zawierane są na okres od 34 do 48 miesięcy.

Dlaczego warto?

Najważniejszym powodem, dla którego wybierany jest leasing samochodowy jest możliwość
obniżenia podstawy opodatkowania, dzięki zakwalifikowaniu raty leasingowej jako koszt
prowadzenia działalności. W długim horyzoncie czasowym pozwala to znacznie obniżyć
opodatkowanie i tym samym zmniejszyć koszt całej transakcji.