Analiza charakterystyk statystycznych ruchu telekomunikacyjnego

Wykonanie ćwiczenia polega na pomiarach statystycznych ruchu telekomunikacyjnego. Pozwalają one na stwierdzenie konieczności rozbudowy sprzętu, konieczności modyfikacji infrastruktury, pozwalają również na optymalizację inwestycji i prowadzenie korzystnej polityki taryfikacyjnej. W ćwiczeniu przeprowadzono obserwację pracy modułu linii abonenckich LTCE i modułu zegara i sygnałów tonowych CTCE. Dokonano pomiarów natężenia ruchu, ilości zdarzeń komutacyjnych oraz zmierzono czasy trwania niektórych stanów. Wyniki pomiarów prezentowane są poniżej

Pobierz sprawozdanie

Dodaj komentarz