Analiza charakterystyk statystycznych ruchu telekomunikacyjnego

3 kwi 2009 o 20:38

Wykonanie ćwiczenia polega na pomiarach statystycznych ruchu telekomunikacyjnego. Pozwalają one na stwierdzenie konieczności rozbudowy sprzętu, konieczności modyfikacji infrastruktury, pozwalają również na optymalizację inwestycji i prowadzenie korzystnej polityki taryfikacyjnej. W ćwiczeniu przeprowadzono obserwację pracy modułu linii abonenckich LTCE i modułu zegara i sygnałów tonowych CTCE. Dokonano pomiarów natężenia ruchu, ilości zdarzeń komutacyjnych oraz zmierzono czasy trwania niektórych stanów. Wyniki pomiarów prezentowane są poniżej

Pobierz sprawozdanie

Testowanie interfejsu szeregowego RS-232
Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i...

Opracowanie procesu produkcji elektronicznego miernika stężenia gazów.
Współczesne czasy przynoszą nam wiele nowych wynalazków i odkryć ułatwiających...

Badanie trójfazowego prostownika trójpulsowego z odbiornikiem RLE
1. Badanie prostownika z odbiornikiem rezystancyjnym. Badania przeprowadzano z różnymi wartościami obciążenia....

Akwizycja danych z kart pomiarowych dla wybranego modelu fizycznego
Wykonanie ćwiczenia polega na napisaniu programu pozwalającego na sterowanie i...

Badanie falowników szeregowych
1. Badanie falownika z naturalnym wyłączaniem tyrystorów. Badania przeprowadzano w każdym z...

Kategorie : sprawozdania elektroniczne | wyświetleń [2 808 ]